Koll på läget i världen

Den verkliga situationen

I många delar av världen går utvecklingen framåt. Fattigdomen minskar, fler människor har tillgång till rent vatten och en rekordstor andel barn i världen börjar skolan.

Här kan du jämföra olika länder, spela vårt quiz och få koll på läget i världen med hjälp av aktuell FN-statistik.


VISSTE DU ATT

Sverige är ett av de länder som stödjer FN allra mest – det betyder att vi svenskar är med och bidrar till en bättre värld varje dag. Tryck på knappen och se vad som händer runt om i världen!

Tryck knappen
för att starta

Ladda ner appen

Världskoll

Utmana dina vänner eller slumpa fram en motståndare. Ni möts i omgångar bestående av fyra frågor vardera. Och den som hinner välja först får bestämma kategori. Du får jämföra, rangordna och hitta sanningar om olika länder. Alla frågor handlar om världen på ett eller annat sätt, men är uppdelade i fyra frågetyper som besvaras på olika sätt.

Finns för iPhone, iPad och Android.


Världskolls

podcast

Nu har Svenska FN-förbundet tagit fram en alldeles egen podcast – Världskolls podcast! I Världskolls podcast bjuder Svenska FN-förbundet in olika gäster för att diskutera globala frågor – perfekt för dig som vill få koll på läget i världen. Lyssna här på sajten eller i din mobiltelefon.

Du som är lärare kan använda Världskolls podcast som en del av din undervisning med hjälp av våra diskussionsfrågor.


Andel av världsbefolkningen som lever i extrem fattigdom

-19,5%

Andelen människor i världen som lever i extrem fattigdom har minskat rejält! Det betyder att många, många miljoner människor fått ett bättre liv. De som måste klara sig på mindre än 1,25 dollar om dagen räknar FN som extremt fattiga. Finanskrisen som chockade alla 2008 satte käppar i hjulet för ekonomisk tillväxt över hela världen men tillväxten i många länder är fortfarande så stark att andelen människor som lever i extrem fattigdom kommer att sjunka ännu mer de kommande åren.

Det viktigaste målet med Sveriges bistånd och stöd till andra länder är att minska fattigdomen. Just att minska fattigdom är också en stor del av FN:s arbete världen över.

Andel av världsbefolkningen som lever under fattigdomsgränsen

Bild infografik: Andel av världsbefolkningen som lever under fattigdomsgränsen

Demokratier i världen

+45 st

Visst är 45 nya demokratier sedan 1990 en fantastisk utveckling?! Visserligen finns det fler länder i världen idag än i början på nittiotalet, men det är ändå stora framsteg som gjorts. Tyvärr har trenden gått åt andra hållet de senaste åren och antalet demokratier minskat.

Sverige är med och bidrar till FN:s arbete för öka demokratin i världen. Det kan vara genom att till exempel hjälpa Libyen att bli mer demokratiskt efter revolutionen, eller genom att stödja presidentval i olika länder.

Demokratier i världen

Bild infografik: Demokratier i världen

Antal som dör i AIDS varje år

+ 1 400 000

Från 1990 och 15 år framåt skenade antalet människor som dog i AIDS. Varje år visades nya svarta siffror. Det som hänt de senaste åren är därför ett enormt framsteg. Dödstalet har minskat stadigt sedan 2005 och epidemin stabiliserats. Antalet människor som smittas med HIV har också blivit färre. Många faktorer är med och påverkar utvecklingen men att fler får tillgång till bromsmediciner är det mest avgörande skälet att färre dör av AIDS idag än för bara några år sedan!

Att bekämpa HIV och AIDS i världen är ett område där vi svenskar hjälper till mycket! Sverige ger bland annat mycket stöd till FN:s arbete som ser till att människor som drabbats får medicin och sjukvård.

Antal som dör i AIDS varje år

Bild infografik: Antal som dör i AIDS varje år

Andel av världens befolkning som är undernärd

-7%

Antalet undernärda i världen har sjunkit sakta men säkert sedan 1990. Att människor är undernärda behöver inte bero på att det finns en brist på mat där de bor utan de kan vara för fattiga för att köpa mat eller så är den ojämnt fördelad mellan befolkningen. Många som är undernärda bor i länder som producerar ett överskott av mat.

FN:s livsmedelsprogram arbetar med att se till att människor runt om i världen kan äta sig mätta. Detta görs bland genom annat ge gratis skolmat till barn i fattiga länder så att fler lockas till skolan, och att ge mat till människor i nödsituationer. Sverige är faktiskt ett av de länder som stödjer FN:s livsmedelsprogram allra mest. Det betyder att alla svenskar tillsammans är med och ser till att hungriga människor världen över får chans att äta sig mätta.

Andel av världens befolkning som är undernärd

Bild infografik: Andel av världens befolkning som är undernärd

Andel undernärda barn i världen

-9,4%

Andelen undernärda barn i världen minskar! Undernäring är ett stort problem världen över och kan skapa andra allvarliga problem. Undernärda barn får sämre hälsa och presterar sämre i skolan. När de blir vuxna brukar de också få mindre barn än andra. Att vara undernärd innebär också att man är mer känslig mot sjukdomar och infektioner. För att hindra undernäring hos barn är det viktigt att lägga extra mycket krut på barnet under deras två första år. Då kan man exempelvis ge barn viktiga vitaminer och mineraler för förhindra att de får permanenta skador av undernäring.

En stor del av FN:s hjälparbete runt om i världen är att se till att barn får vara friska och att de får tillräckligt mycket att äta. Sverige stödjer FN:s arbete väldigt mycket och det betyder att alla svenskar tillsammans är med och ser till att barn i hela världen får må bra.

Andel undernärda barn i världen

Bild infografik: Andel undernärda barn i världen

Andel av världsbefolkningen med tillgång till rent vatten

+10%

Några procents ökning mellan mätningarna är inget som får en att slå på stora trumman. Men tänk på det lite. De futtiga procenten betyder att miljontals människor nu har rent vatten vilket också innebär att de minskat risken för en rad olika sjukdomar och kanske förlängt sina liv! Fortfarande återstår mycket jobb och det behövs många fler vattenkällor, pengar, beslut och inte minst ny teknik för att det ska vara lika självklart för alla som det är för dig att kunna ta ett glas vatten när du är törstig eller en dusch när du känner för det.

Att kunna få tag på rent vatten är otroligt viktigt av flera anledningar. Därför är det något både FN och Sverige satsar mycket på. Sverige stödjer FN:s arbete för att fler ska kunna göra som vi – att tvätta händerna eller ta ett glas vatten när man vill.

Andel av världsbefolkningen med tillgång till rent vatten

Bild infografik: Andel av världsbefolkningen med tillgång till rent vatten

Global elförbrukning (i kWh per person och år)

+ 529,1 kWh

Elförbrukningen i världen har ökat de senaste åren – och ganska mycket också. Vi är fler idag som har tillgång och möjlighet att använda oss av elektricitet. Vilket är superpositivt på många sätt! El möjliggör att vi kan plugga fastän det är mörkt, värma oss och använda datorer och telefoner. Kruxet är bara att det sliter på våra gemensamma resurser också och vi måste komma på ett sätt att använda mer förnyelsebar energi så att vi kan fortsätta göra allt det vi vill med hjälp av el i olika former. Man räknar med att förnybara alternativ i bästa fall kan stå för ungefär 80 procent av världens energibehov år 2050.

FN:s jobbar bland annat med att fler och fler ska ha elektricitet hemma. Mycket av arbetet går ut på att satsa på olika miljövänliga energikällor som solkraft och vindkraft.

Global elförbrukning (i kWh per person och år)

Bild infografik: Global elförbrukning (i kWh per person och år)

Världens sammanlagda HDI-värde

+0,098

Siffran är visserligen positiv men ganska konstig, vad betyder HDI egentligen? HDI står för Human Development Index och är ett sätt att mäta den förväntade livslängden, läs- och skrivkunnigheten, utbildning och levnadsstandard. Ju högre siffran är, desto större är utvecklingen. Mellan 1990 och 2011 har det i världen gått rakt uppåt. Det betyder inte att HDI har ökat i precis alla länder, men i snitt har världen blivit bättre på en rad viktiga områden!

Världens sammanlagda HDI-värde

Bild infografik: Världens sammanlagda HDI-värde

Dödsfall orsakade av malaria

-204 000

Mellan år 2000 och 2009 minskade dödsfall orsakade av malaria med över 20 %! Fortfarande dör många människor av malaria varje år. Malaria är som vanligast i områden med tropiskt klimat och nio av tio dödsfall som är orsakade av malaria sker i Afrika söder om Sahara. Att dela ut myggnät är ett enkelt och effektivt sätt att motverka sjukdomen på.

Sverige satsar mycket pengar på att se till att fler slipper drabbas av malaria och andra sjukdomar. FN och andra organisationer jobbar hårt mot malaria och nu dör betydligt färre människor på grund av sjukdomen är förut. Framstegen har varit så stora att vissa till och med tror att malaria kan vara helt utrotat om några år!

Dödsfall orsakade av malaria

Bild infografik: Dödsfall orsakade av malaria

Dödsfall orsakade av mässlingen

-861 000

Antalet dödsfall som orsakats av mässlingen har verkligen rasat de senaste åren! Från en miljon 1997 till bara 139 000 år 2010. Det beror till stor del på att stora satsningar gjorts på vaccinationer, framför allt i Afrika. Förhoppningsvis håller den här trenden i sig även i framtiden. I Sverige är mässlingen väldigt ovanlig eftersom alla barn här vaccineras. Nu satsar vi istället pengar och kraft på att hjälpa FN och andra organisationer att vaccinera barn mot mässlingen i andra delar av världen.

Antalet dödsfall orsakade av mässlingen

Bild infografik: Antalet dödsfall orsakade av mässlingen

Andel kvinnor i parlament i hela världen

+7,9%

År 1997 var bara 12 % i parlament världen över kvinnor. År 2012 var siffran uppe i nästan 20 %! Det är så klart en stor ökning på bara några år men antalet parlamentsplatser är fortfarande långt ifrån jämnt fördelat mellan könen. I vissa länder, som Rwanda, finns det lagar som gör att det måste finnas en viss andel kvinnor i parlamentet.

I Sverige tycker vi kvinnors rättigheter är viktigt men det är ingen självklarhet i alla länder. Därför satsar Sverige energi och pengar på att stärka kvinnors rättigheter i världen. Vi är bland annat med och stöttar UN Women som är den del av FN som arbetar särskilt med frågor som rör kvinnor och tjejer. Deras uppgift är att se till att världen blir mer jämställd och rättvis.

Andel kvinnor i parlament i hela världen

Bild infografik: Andel kvinnor i parlament i hela världen

Barnadödlighet (per 1000 födda barn)

-36

Barnadödligheten i världen minskar stadigt och man tror att minskningen kommer att fortsätta i ännu snabbare takt de närmaste åren. Det finns många saker som gör att färre och färre barn dör. Till exempel har flera miljoner myggnät delats ut i flera afrikanska länder vilket gör att många barn nu slipper dö i malaria. Dessutom har ju fattigdomen i världen minskat i rekordfart de senaste åren och det minskar också risken att små barn dör. Barnadödligheten har också minskat genom att många barn vaccineras mot mässlingen.

FN arbetar med väldigt många olika saker som alla gör att barnadödligheten i världen minskar. Det arbetet är möjligt tack vare att Sverige och andra länder ger pengar – så du ska vara stolt över att du hjälper till att göra världen lite bättre!

Barnadödlighet i världen (per 1000 födda barn)

Bild infografik: Barnadödlighet i världen (per 1000 födda barn)

Jämlikhet i skolan (kvoten av tjejer mot killar)

+0,8

Det låter väldigt ynkligt med en ökning på 0,8 på 20 år. Men, det som är fantastiskt är att vi nästan är uppe i att lika många tjejer som killar går i grundskolan. Det känns som en förutsättning för att samhället ska bli mer jämlikt på det stora hela och det är ditåt vi verkar vara på väg, om än i snigelfart. På fem år mellan 2005 och 2010 var ökningen bara 0,1 vilket gör det tydligt att det är bräckliga framsteg som vi behöver jobba hårt för att upprätthålla.

Utbildning är något av det viktigaste som finns och FN jobbar hårt för att barn ska få chans att gå i skolan. Genom bistånd till FN är vi i Sverige också med och hjälper till – och vi stödjer också arbetet för jämställdhet och flickors rätt till en utbildning i hela världen!

Jämlikhet i skolan (kvoten av tjejer mot killar)

Bild infografik: Jämlikhet i skolan (kvoten av tjejer mot killar)

Förväntad livslängd

+4,6 år

Att vi förväntas leva nästan fem år längre i snitt är ganska mycket. Den förväntade livslängden i världen har ökat stadigt sedan 1990. Trots att den förväntade livslängden ökar sett till hela världen är förutsättningarna väldigt olika mellan olika länder. I vissa länder har den förväntade livslängden sjunkit, framför allt på grund av HIV och AIDS. Den förväntade livslängden räknas från födseln. Om ett land har väldigt hög barnadödlighet blir den förväntade livslängden för hela befolkningen lägre, även om många lever längre än den förväntade livslängden. FN:s arbete med att minska barnadödligheten och motverka HIV/AIDS är några satsningar som gör att människor lever längre än tidigare.

Sverige är med och bidrar till att människor runt om i världen lever längre på en mängd olika sätt. Vi stödjer till exempel FN och andra organisationers arbete mot HIV/AIDS, malaria, mässlingen och andra sjukdomar samtidigt som vi också ser till att det är lättare för människor i fattiga länder att ta sig till en vårdcentral.

Förväntad livslängd i världen

Bild infografik: Förväntad livslängd i världen

Läs- och skrivkunnighet i världen

+8,5%

Läs- och skrivkunnigheten i världen ökade med över åtta procent mellan 1990 och 2010. Det betyder att många miljoner fler människor kan läsa och skriva än tidigare! En anledning till att siffran faktiskt ökar är att fler barn går i skolan nu än tidigare. Att flera länder avskaffat skolavgifter och erbjuder gratis skolmat gör stor skillnad. Fortfarande är det långt ifrån alla människor som är läs- och skrivkunniga och en klar majoritet av dem är kvinnor. Det finns ett tydligt samband mellan att inte kunna läsa och skriva och att leva i fattigdom. Forskning pekar faktiskt också på att det finns ett samband mellan att inte kunna läsa och skriva och att ha fördomar mot kvinnor.

Under 2013 var Afghanistan det landet som Sverige, genom FN, satsade mest på när det gäller utbildning. Satsningarna gick ut på att bygga skolor, se till att det fanns skolböcker för eleverna och att öka den väldigt låga läs- och skrivkunnigheten bland kvinnor i landet.

Läs- och skrivkunnighet i världen

Bild infografik:  Läs- och skrivkunnighet i världen

Andelen barn som börjar i grundskolan

+6,1%

Barn som börjar i grundskolan i världen har gått lite upp och ner sedan 1990 men som tur är mest upp de senaste åren. En anledning till att siffran ökat är att vissa länder gjort riktigt stora framsteg. I Tanzania slopade man skolavgiften och antalet barn som började skolan fördubblades. I andra länder har man gjort samma sak vilket har fått barnen att flockas i skolan. Världen är verkligen på rätt väg nu när fler börjar i skolan men det är fortfarande vanligare att pojkar får en utbildning än flickor.

Under 2013 var Afghanistan det landet som Sverige, genom FN, satsade mest på när det gäller utbildning. Satsningarna gick ut på att bygga skolor, se till att det fanns skolböcker för eleverna och att öka den väldigt låga läs- och skrivkunnigheten bland kvinnor i landet.

Andelen barn som börjar i grundskolan

Bild infografik: Andelen barn som börjar i grundskolan

Tonårsgraviditeter (antal födslar per 1000 kvinnor mellan 15-19 år)

-9,9%

Idag är det nästan 10 färre kvinnor per 1000 som föder barn innan de är 20 år. Siffran kanske inte får dig att tappa hakan och det går onödigt långsamt, särskilt i utvecklingsländer, men åt rätt håll. Det finns inga enkla anledningar till att tonårsgraviditeterna minskar utan det är strävsamhet som ger resultat. Ökad skolgång och minskad fattigdom är stora och viktiga faktorer men också spridning av preventivmedel och information drar sina strån till stacken. Minskat antal tonårsgraviditeter får långtgående positiva effekter. Kvinnor som får barn först när kroppen är redo minskar risken för förlossningskomplikationer och att dö men det har också visat sig att deras barn i större utsträckning väntar med att skaffa barn tills de är vuxna.

Sverige är faktiskt ett av de länder som ger allra mest pengar till FN:s befolkningsfond UNFPA. De jobbar med massor med olika saker, men bland annat med att mammor ska vara friska under sin graviditet, att tjejers och kvinnors rättigheter respekteras och att de själva ska kunna välja när de vill bli gravida.

Tonårsgraviditeter (antal födslar per 1000 kvinnor mellan 15-19 år)

Bild infografik: Tonårsgraviditeter (antal födslar per 1000 kvinnor mellan 15-19 år)

Väpnade konflikter (mellan stater)

-14%

Det är lätt att tro att det blir fler och fler krig för varje dag som går när man kollar nyheterna. Och visst, de senaste åren har antalet väpnade konflikter mellan länder ökat igen även om det länge varit en nedåtgående trend. Vi lever faktiskt i en fredligare värld idag än för tjugo år sedan men bilden är komplex. Tidigare hamnade hela länder i konflikt med varandra och idag är det vanligare med konflikter inom länder eller mellan olika grupper. Den slutsats vi kan dra är att det internationella samfundet och globaliseringen gjort att alla länder hänger ihop och därför inte skramlar med vapen lika lätt som tidigare.

Hela organisationen FN grundades för att skona människor från krig. Idag stödjer Sverige FN:s arbete för fred och säkerhet på många olika sätt. Det kan vara allt från arbete som hindrar att konflikter blossar upp till att röja minor eller att hjälpa människor upp på fötter igen efter att ett krig tagit slut.

Väpnade konflikter (mellan stater)

Bild infografik: Väpnade konflikter (mellan stater)

Antal internetanvändare i världen (i miljoner)

+ 1,1 miljard

År 2005 använde mindre än en miljard internet runt om i världen. Bara sex år senare hade siffran mer än fördubblats till över två miljarder! Fler och fler världen över använder internet och kan kommunicera med varandra enklare, gå till banken på nätet, hitta information och en mängd andra bra saker. Om utvecklingen fortsätter i den här farten undrar man hur många som kommer använda internet om tio år. Att fler och fler får tillgång till internet kan leda till mer demokrati eftersom människor kan prata med varandra enklare, läsa nyheter och lära sig allt möjligt. FN:s särskilda rapportör för yttrandefrihet har faktiskt skrivit en rapport om hur viktigt internet är för att säkra mänskliga rättigheter och nå utveckling.

Antal Internetanvändare i världen (i miljoner)

Bild infografik: Antal Internetanvändare i världen (i miljoner)